Uudised

Alates 01.01.2018 on ettevõtlusega tegelev isik kohustatud end käibemaksukohustuslasena registreerima, kui tema maksustatav käive (v.a põhivara võõrandamine) ületab kalendriaasta algusest arvates 40 000 euro piiri (kuni 2017. aasta lõpuni on piirmäär 16 000 eurot). Sellest piirmäärast allapoole jääv ettevõte võib end soovi korral samuti käibemaksukohustuslaseks registreerida,...

Kui sõiduauto loeti soetamisel ainult ettevõtluses kasutatavaks nn 100% autoks ja arvati ostuhinnalt sisendkäibemaks maha täies ulatuses, kuid kahe aasta jooksul arvates selle soetamisest või müügiks soetatud sõiduauto enda ettevõtluses kasutusele võtmisest hakatakse seda kasutama ka isiklikeks sõitudeks, siis: kui sõiduauto soetatakse 2018. aastal või...

Alates 1. jaanuarist 2018 asendub fikseeritud erisoodustuse hind 256 eurot kuus sõiduauto mootori võimsusel põhineva määraga (kilovati hinnaga). Erisoodustuse hind on uuel sõiduautol 1,96 eurot kW kohta kuus ja üle 5 aasta vanusel sõiduautol 1,47 eurot kW kohta kuus. Sõidupäeviku pidamine ei ole enam vajalik. Samas...

Alates 01.01.2018  saab tööandja maksuvabalt kanda töötaja tervise edendamise kulusid 100 euro ulatuses igas kvartalis (TuMS § 48 lg 5.5). Kui ühes kvartalis ei ole 100 euro ulatuses kulutusi tehtud, siis ülejääk järgmise kvartalisse edasi ei kandu. Soodustust  võib saada kõikide tööandjate juures (kui neid on rohkem...

Alates 01.01.2018 on alampalk kuus  500 eurot (2017. a oli 470 eurot) Alampalka (ehk miinimumpalka) peab maksma täistööajaga töölepingu alusel töötavale inimesele. Alampalgaga on seotud  nt. elatisrahad, vanemahüvitised, lasteaiatasud. Alates 01.01.2018 on sotsiaalmaksu miinimummäär 470 eurot,  minimaalne makstav sotsiaalmaks kuus on 155.10 eurot (2017.a. oli sotsiaalmaksu miinimummäär...

Alates 01.01.2018 rakendub kõikidele tuludele üldine maksuvaba tulu määr 6000 eurot aastas ehk 500 eurot kuus ja seoses sellega kaob ära täiendav maksuvaba tulu pensionidele ja tööõnnetushüvitistele. (2017: maksuvaba 2160 eurot aastas ehk 180 eurot kuus) Kokkuvõtvalt näitajad 2018. aastal: Ei vaja eraldi rehkendamist, kui: Tulu kuus kuni...