Alampalk, maksumäärad ja maksuvaba tulu suurus aastal 2020

Alampalk, maksumäärad ja maksuvaba tulu suurus aastal 2020

Alates 01.01.2020 on alampalk kuus  584 eurot (2019. a. oli 540 eurot). Töötasu alammäär tunnis 3,48 eurot (2019.a. oli 3,21 eurot).

Alampalka (ehk miinimumpalka) peab maksma täistööajaga töölepingu alusel töötavale inimesele. Alampalgaga on seotud  nt. elatisrahad, vanemahüvitised, lasteaiatasud.

Alates 01.01.2020 on sotsiaalmaksu miinimummäär 540 eurot,  minimaalne makstav sotsiaalmaks kuus on 178,20 eurot (2019.a. oli sotsiaalmaksu miinimummäär 500 ja  minimaalne makstav sotsiaalmaks kuus  165 eurot). Sotsiaalmaksu määr on 33%.

Sotsiaalmaksu miinimummäära maksmine tagab töötajale ravikindlustuse.

Töötuskindlustusmakse määrad on töötajale 1,6% ja tööandjale 0,8%.

Töötaja töötuskindlustusmakse (1,6%) kinnipidamise kohustus lõpeb töötaja vanaduspensioniikka jõudmise või ennetähtaegse vanaduspensioni määramise kuu viimasel kuupäeval.

Tulumaksu kinnipidamise määr on 20%.

Maksuvaba tulu kuus kuni 500 eurot ja aastas kuni 6000 eurot. Maksuvaba tulu rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus.

Dividendidele kohalduva juriidilise isiku tulumaksu määr on 20/80. Regulaarselt makstavatele dividendidele kohalduva juriidilise isiku tulumaksu määr on 14/86 ning füüsilisele isikule makstud dividendidelt täiendavalt kinnipidamisele kuuluva tulumaksu määr on 7%.

Kogumispensioni makse määr on 2%.

2020.a. maksumäärade ja maksuvaba tulu suuruse kohta vaata infot Maksuameti kodulehelt.