Alampalk ja sotsiaalmaksu miinimummäär 2019. aastal

Alampalk ja sotsiaalmaksu miinimummäär 2019. aastal

Alates 01.01.2019 on alampalk kuus  540 eurot (2018. a oli 500 eurot).

Alampalka (ehk miinimumpalka) peab maksma täistööajaga töölepingu alusel töötavale inimesele. Alampalgaga on seotud  nt. elatisrahad, vanemahüvitised, lasteaiatasud.

Alates 01.01.2019 on sotsiaalmaksu miinimummäär 500 eurot,  minimaalne makstav sotsiaalmaks kuus on 165 eurot (2018.a. oli sotsiaalmaksu miinimummäär 470 ja  minimaalne makstav sotsiaalmaks kuus  155.10 eurot).

Sotsiaalmaksu miinimummäära maksmine tagab töötajale ravikindlustuse.

2019.a. maksumäärade ja maksuvaba tulu suuruse kohta vaata infot Maksuameti kodulehelt.