Maksuvaba tulu arvestus alates 2018 aastast

Maksuvaba tulu arvestus alates 2018 aastast

Alates 01.01.2018 rakendub kõikidele tuludele üldine maksuvaba tulu määr 6000 eurot aastas ehk 500 eurot kuus ja seoses sellega kaob ära täiendav maksuvaba tulu pensionidele ja tööõnnetushüvitistele. (2017: maksuvaba 2160 eurot aastas ehk 180 eurot kuus)

Kokkuvõtvalt näitajad 2018. aastal:

Ei vaja eraldi rehkendamist, kui:

Tulu kuus kuni 1200 eurot                             Maksuvaba tulu 500 eurot

Aastatulu kuni 14400 eurot                          Maksuvaba tulu 6000 eurot

Vajab eraldi rehkendamist, kui:

Tulu kuus 1200 – 2100 eurot                        500-500 / 900* (väljamakse-1200)

Aastatulu 14400 – 25200 eurot                   6000-6000 / 10800 * (tulu summa – 14400)

Ei vaja eraldi rehkendamist, kui:

Tulu kuus üle 2100 eurot                              Maksuvaba tulu 0 eurot

Aastatulu üle 25200 eurot

Aastatulu hulka arvestatakse tulumaksuga maksustatav tulu sh. töötasu ja muu tasu (sh.välismaalt saadud tasu), võlaõigusliku lepingu alusel saadud teenustasu, ettevõtlustulu, kasu vara võõrandamisest, rendi- ja üüritulu, litsentsitasu, intress, dividend, maksustatav pension, toetus, stipendium, preemia, hüvitis või muu tulu.

Aastatuluna ei arvestata maksuvabasid hüvitisi, toetusi, stipendiume ning maksuvabastusi (nt. eluaseme või isiklikus tarbimises oleva vallasasja müük), mida füüsilise isiku tuludeklaratsioonis ei deklareerita.

Maksuvaba tulu rakendamiseks peab maksumaksja esitama tööandjale avalduse. Soovitatav on esitada üks avaldus terveks aastaks, kuid vajadusel saab avaldust muuta kasvõi iga kuu.

Töötavatel pensionäridel on võimalus avaldus esitada  nii tööandjale kui ka Sotsiaalkindlustusametile. Oluline on silmas pidada, et töötav pensionär saab tööandja ja Sotsiaalkindlustusameti vahel jagada maksuvaba tulu 500 euro ulatuses.

Rohkem infot koos näidetega leiad siit maksuameti kodulehelt.