Tervise edendamise kulud maksuvabalt

Tervise edendamise kulud maksuvabalt

Alates 01.01.2018  saab tööandja maksuvabalt kanda töötaja tervise edendamise kulusid 100 euro ulatuses igas kvartalis (TuMS § 48 lg 5.5).

Kui ühes kvartalis ei ole 100 euro ulatuses kulutusi tehtud, siis ülejääk järgmise kvartalisse edasi ei kandu.

Soodustust  võib saada kõikide tööandjate juures (kui neid on rohkem kui 1). Kulu kandmiseks on vaja kuludokumenti ja maksuvabastuse arvutamiseks isikupõhist arvestust.

INF 14 tuleb näidata soodustuse kogusumma ja  soodustust saanud töötajate koguarv.

Erisoodustuse kontekstis on töötaja mõiste laiem, hõlmates ka nt juhatuse liikmeid ja võlaõigusliku lepingu alusel teenuseid osutavaid isikuid.

Maksuvabalt saab hüvitada/kuluks kanda:

1) avaliku rahvaspordiürituse osavõtutasu;

2) sportimis- või liikumispaiga regulaarse kasutamisega otseselt seotud kulutusi;

3) tööandja olemasolevate spordirajatiste ülalpidamiseks tehtavaid kulutusi;

4) kulutusi teatud spetsialistide teenustele  – tervishoiutöötajate riiklikusse registrisse kantud või vastavat kutsetunnistust omava taastusarsti, füsioterapeudi, tegevusterapeudi, kliinilise logopeedi või kliinilise psühholoogi teenustele;

5) ravikindlustuslepingu kindlustusmakset.

Rohkem infot koos näidetega leiad siit maksuameti kodulehelt.