Alampalk ja sotsiaalmaksu miinimummäär 2018. aastal

Alampalk ja sotsiaalmaksu miinimummäär 2018. aastal

Alates 01.01.2018 on alampalk kuus  500 eurot (2017. a oli 470 eurot)

Alampalka (ehk miinimumpalka) peab maksma täistööajaga töölepingu alusel töötavale inimesele. Alampalgaga on seotud  nt. elatisrahad, vanemahüvitised, lasteaiatasud.

Alates 01.01.2018 on sotsiaalmaksu miinimummäär 470 eurot,  minimaalne makstav sotsiaalmaks kuus on 155.10 eurot (2017.a. oli sotsiaalmaksu miinimummäär 430 ja  minimaalne makstav sotsiaalmaks kuus  141.90).

Sotsiaalmaksu miinimummäära maksmine tagab töötajale ravikindlustuse.